มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

0
680
views
งานราชการ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครงานราชการ

1.ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 4 อัตรา

เงินเดือน 26,250 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาตามรายละเอียดที่แนบไว้ท้ายนี้

 

การรับสมัครงานราชการ

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 มกราคม 2561

สมัครด้วยตนเอง ให้ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

สมัครทางไปรษณีย์ โดยดาวน์โหลดใบสมัครทาง www.sru.ac.th รายละเอียดตามไฟล์แนบ

รายละเอียดการรับสมัครงานคลิก: ไฟล์เอกสารแนบ