BEM เปิดรับพนักงานรถไฟฟ้า จำนวน 500 อัตรา (สมัครและสัมภาษณ์ ทราบผลทันที)

0
1780
views
สอบราชการ

BEM เปิดรับพนักงานเพื่อเตรียมความพร้อมการเดินรถไฟฟ้า สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย Walk-in Interview สมัครและสัมภาษณ์ ทราบผลทันที วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561
ลงทะเบียนเวลา 07.30 – 09.30 น. เท่านั้น

วิธีการสมัคร

– ขั้นตอนที่ 1 ลงชื่อเข้าร่วมผ่านคิวอาร์โค้ด

– ขั้นตอนที่ 2 ลงทะเบียนสมัครงาน เเละกรอกประวัติในระบบล่วงหน้าได้ที่ http://recruitment.bangkokmetro.co.th

– ขั้นตอนที่ 3 Print ใบสมัครจากระบบ พร้อมแนบหลักฐานการสมัครงาน ติดต่อด้วยตนเองตามวันและเวลาข้างต้น

สอบถามเพิ่มเติม แผนกสรรหาและว่าจ้าง 
โทร. 0-2354-2000 ต่อ 183102 – 6
สถานที่สมัครงาน อาคารบริหาร 
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานสาขา (2) 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

สอบราชการ

สอบราชการ