อัพเดท!! เปิดสอบนายสิบตำรวจ นายร้อยตำรวจ ทั้งชาย/หญิง จำนวน 790 อัตรา

0
4800
views
สอบตำรวจ งานราชการ

มาอัพเดท!! การเปิดสอบตำรวจกันค่ะ ประกาศเป็นที่แน่ชัดแล้วเกี่ยวกับคุณสมบัติในการสมัครสอบตำรวจ ของแต่งละตำแหน่ง พร้อมระบุสายสอบที่สามารถเลือกที่นั่งสอบข้อเขียนได้ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

สอบตำรวจ งานราชการ

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบตำรวจดังนี้

1.รอง สว. (สอบสวน) จำนวน 100 อัตรา

คุณสมบัติ เฉพาะตำแหน่ง

-เป็นบุคคลภายนอกเพศชาย

-วุฒิ ปริญญตรีทางนิติศาสตร์

-อายุ 18-35 ปี

-สูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. รอบอกไม่น้อยกว่า 77 ซม. และคุณสมบัติอื่นๆตามที่กำหนด

2.นักวิทยาศาสตร์ (สบ 1) จำนวน 100 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

-เป็นบุคคลภายนอก เพศชาย/เพศหญิง

-วุฒิปริญญตรีทางวิทยาศาสตร์ดังนี้

1.สาขาเคมี จำนวน 27 อัตรา

2.สาขาฟิสิกส์ ฟิสิกส์ประยุกต์ และฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 13 อัตรา

3.สาขาจุลชีววิทยา จุลชีววิทยาประยุกต์ จุลชีวีวิทยาอุตสาหกรรม และสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ จำนวน 10 อัตรา

– อายุ 18-35 ปี

– เพศชายสูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. รอบอกไม่น้อยกว่า 77 ซม.

-เพศหญิง สูงไม่น้อยกว่า 150 ซม. และคุณสมบัติอื่นๆ ตามกำหนด

 

3.ผบ.หมู่ อำนวยการและสนับสนุน สังกัด สตม. จำนวน 300 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

-เป็นบุคคลภายนอกเพศชาย หรือ หญิง

-วุฒิ ม.6 / ปวช. หรือเทียบเท่า

-อายุ 18-35 ปี

– เพศชายสูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. รอบอกไม่น้อยกว่า 77 ซม.

-เพศหญิง สูงไม่น้อยกว่า 150 ซม. และคุณสมบัติอื่นๆ ตามกำหนด

 

สอบตำรวจ งานราชการ

 

4.ผบ.หมู่ อำนวยการและสนับสนุน สังกัด ตร. จำนวน 200 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

-เป็นบุคคลภายนอกเพศชาย หรือ หญิง

-วุฒิ ม.6 / ปวช. หรือเทียบเท่า

-อายุ 18-35 ปี

– เพศชายสูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. รอบอกไม่น้อยกว่า 77 ซม.

-เพศหญิง สูงไม่น้อยกว่า 150 ซม. และคุณสมบัติอื่นๆ ตามกำหนด

 

5.ผบ.หมู่ ทำหน้าที่ช่างไฟฟ้าสื่อสาร จำนวน 50 อัตรา

-เป็นบุคคลภายนอกเพศชาย/หญิง

-วุฒิ ปวช.หรือเทียบเท่าช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างวิทยุ ช่างโทรคมนาคม

-อายุ 18-35 ปี

– เพศชายสูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. รอบอกไม่น้อยกว่า 77 ซม.

-เพศหญิง สูงไม่น้อยกว่า 150 ซม. และคุณสมบัติอื่นๆ ตามกำหนด

 

6.ผบ.หมู่ ทำหน้าที่ควมคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 50 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

-เป็นบุคคลภายนอกเพศชาย/หญิง

-วุฒิ ปวช.หรือเทียบเท่าช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือ คอมพิวเตอร์

-อายุ 18-35 ปี

– เพศชายสูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. รอบอกไม่น้อยกว่า 77 ซม.

-เพศหญิง สูงไม่น้อยกว่า 150 ซม. และคุณสมบัติอื่นๆ ตามกำหนด

 

7.ผบ.หมู่ ทำหน้าที่พลขับและขนส่ง จำนวน 40 อัตรา

คุณสมบุติเฉพาะตำแหน่ง

-เป็นบุคคลภายนอกเพศชาย

-วุฒิ ปวช. หรือเทียบเท่า

-มีใบอนุญาตขับรถยนต์ที่ยังไม่หมดอายุ ดังนี้

1.หน่วย สทส. จำนวน 38 อัตรา ต้องมีใบอนุญาตขับรถยนต์ไม่ต่ำกว่าประเภทส่วนบุคคล ชนิดที่1

2.หน่วย สทบ. จำนวน 2 อัตรา ต้องมีใบอนุญาตขับรถยนต์ไม่ต่ำกว่าประเภทส่วนบุคคล ชนิดที่2

-อายุ 18-35 ปี

– เพศชายสูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. รอบอกไม่น้อยกว่า 77 ซม.

สายสอบที่สามารถเลือกที่นั่งสอบข้อเขียนได้ รายละเอียดดังนี้

สอบตำรวจ งานราชการ

 

วิธีการรับสมัครสอบตำรวจ

ให้ผู้ที่สนใจที่จะสมัครสอบตำรวจ สามารถสอบได้ทางอินเตอร์เน็ต ที่ เว็บไซต์ www.policeadmission.org เท่านั้น ในวันที่ 1-22 กันยายน 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง

 

>>>งานราชการ เปิดสอบราชการ หลายอัตรา หลายตำแหน่ง คลิกที่นี้!!<<<

 

สอบราชการ งานราชการ สอบตำรวจ ทหาร พยบาล ครู ท้องถิ่น อบต. อบจ. เทศบาล รัฐวิสาหกิจ สอบราชการ61 งานราชการ61 สอบตำรวจ61 ทหาร61 พยบาล61 ครู61 ท้องถิ่น อบต. อบจ. เทศบาล61 รัฐวิสาหกิจ61 ข่าวการศึกษา ข่าวเปิดสอบงานราชการ งานเอกชน อาชีพ ข่าวงานราชการล่าสุด ข่าวเปิดสอบงานราชการล่าสุด เปิดสอบครูล่าสุด เปิดสอบครูผู้ช่วยล่าสุด สอบราชการ งานราชการ สอบตำรวจ ทหาร พยบาล ครู ท้องถิ่น อบต. อบจ. เทศบาล รัฐวิสาหกิจ สอบราชการ61 งานราชการ61 สอบตำรวจ61 ทหาร61 พยบาล61 ครู61 ท้องถิ่น อบต. อบจ. เทศบาล61 รัฐวิสาหกิจ61 ข่าวการศึกษา ข่าวเปิดสอบงานราชการ งานเอกชน อาชีพ ข่าวงานราชการล่าสุด ข่าวเปิดสอบงานราชการล่าสุด เปิดสอบครูล่าสุด เปิดสอบครูผู้ช่วยล่าสุด

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here