สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป

0
2198
views
งานราชการ

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครงานราชการ

1.งานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ

จำนวน 1 อัตรา

อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท/เดือน

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

1.ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

2.มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน และเขียน) อยู่ในเกณฑ์ดี

3.มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์อยู่ในเกณฑ์ดีมาก

 

วิธีการรับสมัครงานราชการ
ให้ผูประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1- 13 กันยายน 2560 ที่เว็บไซต์ http://www.mnre.go.th ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

รายละเอียดในการรับสมัครงาน: ไฟล์ประกาศ