สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป

0
4948
views
สอบราชการ

ประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครงานราชการ

1.งานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 อัตรา

ค่าตอบแทน 18,000 บาท/เดือน

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

-ได้รับวุฒิวิทยาสตลบัณฑิต

-มีความรู้ความสามารถในการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างคุณภาพแวดล้อมในห้องปฏิบัติการ

-มีความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี

-มีความรู้ความเข้าใจทางด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี

 

2.งานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา

ค่าตอบแทน: วุฒิ ม.6 : 10,430 บาท/เดือน

วุฒิ ปวช. :11,280 บาท/เดือน

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: ได้รับวุฒิ ม 6. และวุฒิ ปวช.

 

3.งานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม (จังหวัด ปราจีนบุรี) จำนวน 1 อัตรา

ค่าตอบแทน 18,000 บาท/เดือน

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

-ได้รับวุฒิ ป.ตรี

-มีความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์

-มีความรู้ความเข้าในด้านทรัพกรสิ่งแวดล้อม

-มีความรู้ความใจทางด้านภาษาอังกฤษ

 

4.งานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

ค่าตอบแทน 18,000บาท/เดือน

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

-ได้รับวุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา

-มีความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์

 

5.งานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม (จังหวัดสมุทรสาคร)  จำนวน 1 อัตรา

ค่าตอบแทน 18,000บาท/เดือน

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

-ได้รับวุฒิ ป.ตรี ทางวิทยาศาสตร์

-มีความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์

-มีความรู้ความใจทางด้านภาษาอังกฤษพื้นฐาน

 

6.งานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม (จังหวัดหนองบัวลำภู)  จำนวน 1 อัตรา

ค่าตอบแทน 18,000บาท/เดือน

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

-ได้รับวุฒิวิทยาศาสตลบัณฑิต ทุกสาขา

-มีความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์

-มีความรู้ความใจทางด้านภาษาอังกฤษพื้นฐาน

 

การรับสมัครงานราชการ

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครงานราชการ สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักงานสิ่งแวดล้อม และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดที่ปฏิบัติงานและรับสมัคร ตามเอสารแนบท้ายนี้เลย รายละเอียดฉบับเต็มในการรับสมัครงานราชการ: ไฟล์แนบ