สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณะสุข รับสมัครงานราชการ จำนวน 29 อัตรา

0
1616
views
งานราชการ

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณะสุข เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 29 อัตรา รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครงานราชการ

1.ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

จำนวน 14 อัตรา

เงินเดือน 15,000-16,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

-ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาที่กำหนด

 

2.ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

จำนวน 13 อัตรา

เงินเดือน 15,000-16,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาที่กำหนด

 

3.ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

จำนวน 2  อัตรา

เงินเดือน 15,000-16,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาที่กำหนด

 

การรับสมัครสอบงานราชการ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบงานราชการ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน – 12 ธันวาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://moph.thaijobjob.com รายละเอียดการรับสมัครคลิก: ไฟล์แนบ