อธิบดีกรมท้องถิ่นฯยืนยัน!! 30 พฤศจิกายนนี้ ประกาศผลสอบข้าราชการท้องถิ่นอย่างแน่นอน

0
872
views
งานราชการ

อธิบดีกรมท้องถิ่นฯยืนยันชัดเจน!! 30 พฤศจิกายนนี้ ประกาศผลสอบข้าราชการท้องถิ่นอย่างแน่นอน พร้อมเตรียมเรียกบรรจุและแต่งตั้งประมาณกลางเดือนธันาคมนี้

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดเผยว่า ตามที่มีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้ดำเนินการสอบทั้ง ภาค ก ภาค ข และ ภาค ค เรียบร้อยไปแล้วนั้น การดำเนินการสอบในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การประกาศรับสมัคร การออกข้อสอบ การคัดเลือกข้อสอบ การผลิตข้อสอบ การดำเนินการสอบภาค ก และภาค ข รวมถึงการสอบภาค ค (สอบสัมภาษณ์) ของคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) มีการดำเนินการเป็นไปตามแผนและระยะเวลาที่กำหนดไว้ทุกขั้นตอน โดยหลังจากดำเนินการสอบสัมภาษณ์ (ภาค ค) เสร็จ (เมื่อวันที่ 18 – 19 พ.ย. 60 ) ก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติและคุณวุฒิการศึกษาของผู้เข้าสัมภาษณ์ทั้งหมดจำนวน 32,369 คน โดยจะใช้เวลาการตรวจสอบตามแผนประมาณ 10-15 วัน หลังจากนั้นคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) จะดำเนินการประกาศผลสอบและขึ้นบัญชีผู้สอบได้

อธิบดี กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของผู้สอบได้ที่คุณสมบัติไม่ตรงกับตำแหน่งที่สมัครสอบตามประกาศรับสมัคร จะมีการหมายเหตุโดยการติดดาว (*) ไว้ในประกาศผลสอบ เพื่อให้ผู้สอบได้ ได้ตรวจสอบและยื่นหรือแสดงเอกสารต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วน ซึ่งหากปรากฏว่าไม่สามารถยื่นเอกสารหรือยื่นแล้วแต่ปรากฏว่าไม่ตรงตามคุณสมบัติที่ประกาศ ก็จะไม่สามารถบรรจุเข้ารับราชการได้ รวมทั้งกรณีที่ตรวจพบในภายหลังว่าผู้สอบได้เป็นผู้ขาดคุณสมบัติ ก็จะไม่ได้รับการบรรจุหรือหากบรรจุเข้ารับราชการแล้ว ก็จะถูกยกเลิกการบรรจุนั้น เพื่อให้เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบแข่งขันของคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560 ซึ่งในขณะนี้ การตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษาและคุณสมบัติของผู้สมัครสอบ คาดว่าจะแล้วเสร็จได้ก่อนกำหนดตามแผน

ทั้งนี้จะมีการประกาศผลการสอบและขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 อย่างแน่นอน และสามารถเรียกผู้สอบได้มารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง รวมถึงเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะบรรจุและแต่งตั้ง ได้ในช่วงกลางเดือนธันวาคม 2560 นี้

อธิบดีกล่าวต่อท้ายว่า การบรรจุผู้สอบแข่งขันในครั้งนี้ มีการกำหนดไว้อย่างชัดเจนแล้ว ว่าการขึ้นบัญชีผู้สอบได้จะขึ้นตามลำดับคะแนน ใครได้คะแนนสูงก็จะอยู่ในลำดับต้น และการเรียกบรรจุ จะเรียกตามลำดับที่สอบได้ โดยให้สิทธิ์ผู้นั้นเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความประสงค์จะไปบรรจุและแต่งตั้ง สำหรับกรณีผู้ที่ยังไม่ได้รับการบรรจุในรอบแรก บัญชีผู้สอบได้จะมีอายุ 2 ปี โดยกรมฯ จะสำรวจความต้องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีตำแหน่งว่าง และจะมีหนังสือเรียกตัวผู้สอบได้มารายงานตัวเพื่อบรรจุต่อไป
ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น