มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รวมใจเป็นหนึ่งแปรอักษรภาพ ๙ น้อมสำนึกพรมหากรุณาธิคุณ

0
445
views
มหาสารคาม

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต และนักเรียน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รวมดวงใจเป็นหนึ่งเดียวแปรอักษรภาพเลข ๙ น้อมสำนึกพระมหากรุณาธิคุณ ธ สถิตในดวงใจ มมส

วันนี้ (24 ตุลาคม 2560)เวลา 16.00 น. ที่ลานอัฐศิลป์ หรือลานแปดเหลี่ยม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต และนักเรียน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมใจแปรอักษรภาพ เลข ๙ นำกล่าวถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ร่วมร้องเพลงถวายอาลัย “พระราชาผู้ทรงธรรม”ร่วมร้องเพลง “สรรเสริญพระบารมี” และยืนสงบนิ่งถวายอาลัย 89 วินาที น้อมสำนึกพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

 

มหาสารคาม

 

กิจกรรม “น้อมสำนึกพระมหากรุณาธิคุณ ธ สถิตในดวงใจ มมส” จัดขึ้นด้วยวัตถุประสงค์สำคัญๆ คือการหลอมรวมดวงใจของชาว “มมส” ทั้งที่เป็นผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิตและนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตฝ่ายประถมและฝ่ายมัธยม เพื่อถวายความอาลัยต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ และการน้อมสำนึกถึงพระกรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านมีต่อมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สืบมาตั้งแต่เมื่อครั้งเป็นวิทยาลัยวิชาการศึกษา มาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม จวบจนยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยมหาสารคามดังปัจจุบัน ตลอดจนพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ต่อปวงชนชาวไทยทั่วทั้งประเทศ หรือแม้แต่ชาวโลก

 

แปรอักษรภาพในวันนี้ คือ “เลข ๙” เพื่อน้อมสำนึกและถวายอาลัยในวาระเสด็จสู่สวรรคาลัยของพระองค์ท่าน โดย นิสิตแต่งกายด้วยชุดนิสิตสีขาว-กางเกงและกระโปรงสีดำ เป็นอักษรภาพเลข ๙ สื่อความหมายของลูกหลานของชาติ อนาคตของชาติที่ต้องเติบโตและงอกงามตาม “คำพ่อสอน”

 

และผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ แต่งกายด้วยชุดดำ ยืนอยู่วงรอบภายนอกของอักษรภาพเลข ๙ สื่อความหมายการถวายความอาลัยและน้อมสำนึกต่อการสานต่อพระราชปณิธานของพระองค์ท่านด้วยการผลิตบัณฑิตออกสู่การเป็น “พลเมืองของสังคมไทยและสังคมโลก”

 

มหาสารคาม

นอกจากกิจกรรมแปรอักษรภาพแล้ว ยังได้จัดนิทรรศการ “ธ สถิตในดวงใจ มมส” ประกอบด้วย

1) นิทรรศการเรื่องราวเมื่อครั้งพระองค์ท่านเสด็จมายังมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จากอดีตจนถึงปัจจุบัน

2) นิทรรศการกิจกรรมจิตอาสา (จิตสำนึกสาธารณะ) ที่บำเพ็ญประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านภายหลังการเสด็จสวรรคต ทั้งที่เป็นการแปรอักษรภาพ การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ เช่น น้ำท่วม (ภาคใต้-อีสาน) การบริจาคโลหิตอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้งภายในมหาวิทยาลัย โดยให้คณะ หรือหน่วยงานในมหาวิทยาลัยหมุนเวียนเป็นเจ้าภาพ การจัดกิจกรรมจิตอาสาที่ท้องสนามหลวง การจัดกิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคมร่วมกับเครือข่าย 5 สถาบัน เช่น โครงการเทา-งามสัมพันธ์

3) นิทรรศการ “สิ่งอันเป็นที่รัก” ได้แก่ การจัดแสดงสิ่งของที่แต่ละคนมีอยู่กับตัวเองที่เกี่ยวกับในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งเป็นสิ่งของที่มีความสำคัญ หรือเป็นแรงบันดาลใจในการดำรงชีวิต โดยมีพระองค์ท่านเป็นที่ยึดเหนี่ยวและเป็นต้นแบบ โดยให้นำมาจัดแสดงร่วมกัน เช่น ภาพวาด ภาพถ่าย หนังสือ ฯลฯ

4) นิทรรศการ “สื่อสิ่งพิมพ์ว่าด้วยวันแห่งการสูญเสีย” โดยจัดแสดงหนังสือพิมพ์รายวันของแต่ละสำนักพิมพ์ที่นำเสนอข่าวสารหลังจากที่พระองค์ท่านเสด็จสวรรคต เพื่อเป็นการน้อมรำลึกเหตุการณ์อันสำคัญของการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของชาวไทยและชาวโลก

5) นิทรรศการ “คำพ่อสอน” โดยเน้นพระบรมราโชวาทที่พระองค์ท่านเคยพระราชทานในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคามในอดีต และพระราชดำรัสเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา โดยมุ่งไปยังประเด็นแนวคิดที่เกี่ยวกับหลักการศึกษา การเรียนรู้ การทำงาน และการอยู่ร่วมกันในองค์กร

6) การจัดฉายภาพยนตร์ “ธ ผู้ทรงธรรม : พระราชาในดวงใจ” โดยจัดฉายภาพยนตร์ สารคดี หนังสั้นที่เกี่ยวกับในหลวงรัชกาลที่ 9 ณ สำนักวิทยบริการ ระหว่างวันที่ 25 – 29 ตุลาคม 2560

 

ภาพ : แสงเทียน วงษาเวียง / อภิราม ทามแก้ว / จิรศักดิ์ วงพรหมบุตร/อติรุจ อัคมูล

ภาพมุมสูง : พงศธร ทิพย์โกมล

ข่าว : บุณฑริกา ภูผาหลวง