ประกาศ!! ท้องถิ่น อบต. อบจ. เทศบาล สามารถพิมพ์ใบสมัครพร้อม เลขประจำตัวสอบได้แล้ว

0
2350
views
งานราชการ

ประกาศ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง การจัดสอบราชการแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น ดังนี้

ผู้ที่สมัครสอบท้องถิ่น อบต. อบจ. เทศบาล ที่ชำระค่าธรรมเนียมสอบของท้องถิ่นแล้ว จะได้รับเลขประจำตัวสอบ (การกำหนดเลขประจำตัวสอบโดยการสุ่ม) และสมารถเข้าไปพิมพ์ใบสมัครพร้อม เลขประจำตัวสอบได้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2560  ในหัวข้อ “พิมพ์ใบสมัครและเลขประจำตัวสอบ” แล้วพิมพ์ใบสมัครสอบที่มีเลขประจำตัวสอบลงในกระดาษ A4 โดยผู้สมัครสอบต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครสอบให้ครบถ้วน และติดรูปถ่ายที่มุมด้านขวาของใบสมัคร เพื่อนำไปยื่นและส่งมอบให้เจ้าหน้าที่คุมสอบในวันสอบ

พิมพ์ใบสมัครคลิกที่นี้: พิมพ์ใบสมัคร

เตรียมพร้อมในการสอบทุกครั้ง และติดตามข่าวสารในการสมัครสอบงานราชการ ทุกหน่าวยงานราชการ ทุตำแหน่งได้ที่ สอบราชการ เท่านั้น