กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 130 อัตรา

1
8950
views
งานราชการ

ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชรับสมัครพนักงานราชการ

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งต่างๆ สังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบงานราชการ
1.งานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 9 อัตรา
2.งานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 7 อัตรา
3.งานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 11 อัตรา
4.งานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา
5.งานราชการ ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 3 อัตรา
6.งานราชการ ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค จำนวน 3 อัตรา
7.งานราชการ ตำแหน่ง นายช่างสำรวจ จำนวน 2 อัตรา
8.งานราชการ ตำแหน่ง นายช่างศิลป์ จำนวน 1 อัตรา
9.งานราชการ ตำแหน่ง ช่างไม้ จำนวน 1 อัตรา
10.งานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ จำนวน 7 อัตรา

13.งานราชการ ตำแหน่ง นิติกร จำนวน 8 อัตรา
12.งานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 7 อัตรา
13.งานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการเผยแพร่ จำนวน 1 อัตรา
14.งานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 2 อัตรา
15.งานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
16.งานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการภูมิสารสนเทศ จำนวน 35 อัตรา
17.งานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสัตวบาล จำนวน 21 อัตรา
18.งานราชการ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา
19.งานราชการ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ทางทะเล จำนวน 5 อัตรา
20.งานราชการ ตำแหน่ง วิศวกรโยธา จำนวน 1 อัตรา
21.งานราชการ ตำแหน่ง สัตวแพทย์ จำนวน 1 อัตรา

การรับสมัครสอบพนักงานราชการ
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบพนักงานราชการ สามารถสมัครได้ทางระบบอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 19 – 31 ตุลาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://dnp.job.thai.com/ 

สามารถติดตามข่าวสารงานราชการ สอบราชการ และตำแหน่งงานราชการอื่นๆ อย่างรวดเร็ว สามารถติดตามได้ที่ เพจ สอบราชการ แล้วท่านจะได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างคบถ้วนและรวดเร็ว