กฟผ. เปิดรับสมัครพนักงานสัญญาจ้างพิเศษ จำนวน 47 อัตรา

0
3209
views
งานราชการ

ประกาศฝ่ายทรัพยากรบุคคล เรื่อง ด้วยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มีความประสงค์ที่จะรับสมัครพนักงานสัญญาจ้างพิเศษ จำนวน 47 อัตรา รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกล

2.ตำแหน่ง พนักงานขับรถ

3.ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย

4.ตำแหน่ง คนชำนาญงาน

 

งานราชการ

 

การรับสมัคร

ผู้ที่สนใจสมัครงาน ให้สมัครด้วยตนเอง โดยสามารถเลือกสมัครได้เพียง 1 ตำแหน่ง และ 1 หน่วยงาน เท่านั้น ระหว่างวันที่ 13-19 ธันวาคม 2560

รายละเอียดการรับสมัครงาน:ประกาศพนักงานสัญญาจ้างพิเศษ 2560-4