การเคหะแห่งชาติ เปิดรับสมัครพนักงาน หลายอัตรา (ไม่ต้องผ่านภาค ก.)

0
1423
views
งานราชการ

ประกาศการเคหะแห่งชาติ เรื่อง การรับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงานด้วยการเคหะแห่งชาติมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานและขึ้นบัญชีสำรองในตำแหน่งต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครพนักงาน

1.ตำแหน่ง สถาปนิก (ปริญญาโท)

2.ตำแหน่ง สถาปนิก (ปริญญาตรี)

3.ตำแหน่ง วิศวกร (โยธา)

4.ตำแหน่ง วิศวกร (สิ่งแวดล้อม)

5.ตำแหน่ง วิศวกร (ไฟฟ้า)

6.ตำแหน่ง นิติกร

7.ตำแหน่ง พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปริญญาโท)

8.ตำแหน่ง พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปริญญาตรี)

9.ตำแหน่ง พนักงานระบบงานคอมพิวเตอร์

10.ตำแหน่ง บุคลากร

11.ตำแหน่ง พนักงานพัสดุ

12.ตำแหน่ง พนักงานจัดการทรัพย์สิน

13.ตำแหน่ง ช่างเทคนิค (สาขาวิชาช่างก่อสร้าง/สาขาวิชาสถาปัตยกรรม)

  1. ตำแหน่ง ช่างเทคนิค (สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง /สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์)

15.ตำแหน่ง ช่างเทคนิค (สาขาวิชาช่างสำรวจ)

16.ช่างเทคนิค (สาขาวิชาช่างยนต์)

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

1.สำเร็จการศึกษาตามวุฒิที่กำหนดสำหรับตำแหน่ง โดยต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติิจากสภามหาวิทยาลัย ภายในวันปิดรับสมัครสอบ วันที่ 4 กันยายน 2560 กรณียังไม่ได้รับปริญญาบัตรให้ใช้หนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา และนำใบปริญญาบัตรมายื่นภายหลัง

2.พ้นภาระเกณฑ์ทหารแล้ว

3.มีความรู้ความมสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป

 

วิธีการรับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบพนักงาน สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://job.nha.co.th หัวข้อ “รับสมัครบุคคล” ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม – 4 กันยายน 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

รายละเอียดการเปิดรับสมัคร: ไฟล์ประกาศการรับสมัครพนักงาน

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here