กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

0
2282
views
งานราชการ

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ กองทัพอากาศในส่วนของ กรมสารบรรณทหารอากาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมสารบรรณทหารอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรและจ้างเป็นพนักงานทั่วไป จำนวน 5 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครพนักงานราชการ

1.ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

ค่าจ้างเดือนล่ะ 11,280 บาท/เดือน

ค่าครองชีพพิเศษเดือนล่ะ 2,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พาณิชยการ สาขาการบัญชี

-เพศชาย/ เพศหญิง

 

2.ตำแหน่ง พนักงานบริการ จำนวน 2 อัตรา

ค่าจ้างเดือนล่ะ 10,230 บาท/เดือน

ค่าครองชีพพิเศษเดือนล่ะ 2,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

-สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า

-เพศหญิง

 

3.ตำแหน่ง พนักงานช่างโยธา จำนวน 2 อัตรา

ค่าจ้างเดือนล่ะ 11,280 บาท/เดือน

ค่าครองชีพพิเศษเดือนล่ะ 2,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า จะต้องมีทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงาน หรือบริษัทห้างร้าน เป็นต้น

 

วิธีการรับสมัครพนักงานราชการ

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบพนักงานราชการ สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ นายทหารกำลังพล กรมสารบรรณทหารอากาศ (ดอนเมือง กรุงเทพฯ) ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม – 5 กันยายน 2560 ในวันและเวลาราชการ โทร 025341560-1รายละเอียดเพิ่มเติมที่ ไฟล์ประกาศรับสมัครงานกองทัพอากาศ

 

>>>งานราชการ เปิดสอบราชการ หลายอัตรา หลายตำแหน่ง คลิกที่นี้!!<<<

 

สอบราชการ งานราชการ สอบตำรวจ ทหาร พยบาล ครู ท้องถิ่น อบต. อบจ. เทศบาล รัฐวิสาหกิจ สอบราชการ61 งานราชการ61 สอบตำรวจ61 ทหาร61 พยบาล61 ครู61 ท้องถิ่น อบต. อบจ. เทศบาล61 รัฐวิสาหกิจ61 ข่าวการศึกษา ข่าวเปิดสอบงานราชการ งานเอกชน อาชีพ ข่าวงานราชการล่าสุด ข่าวเปิดสอบงานราชการล่าสุด เปิดสอบครูล่าสุด เปิดสอบครูผู้ช่วยล่าสุด สอบราชการ งานราชการ สอบตำรวจ ทหาร พยบาล ครู ท้องถิ่น อบต. อบจ. เทศบาล รัฐวิสาหกิจ สอบราชการ61 งานราชการ61 สอบตำรวจ61 ทหาร61 พยบาล61 ครู61 ท้องถิ่น อบต. อบจ. เทศบาล61 รัฐวิสาหกิจ61 ข่าวการศึกษา ข่าวเปิดสอบงานราชการ งานเอกชน อาชีพ ข่าวงานราชการล่าสุด ข่าวเปิดสอบงานราชการล่าสุด เปิดสอบครูล่าสุด เปิดสอบครูผู้ช่วยล่าสุด

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here