กรมโรงงานอุตสาหกรรม เปิดสมัครสอบงานราชการ

0
1378
views
งานราชการ

ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ มีรายละเอียดดังนี้


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบงานราชการ
1.งานราชการ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิทยการส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ และสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
– เป็นผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของ สำนักงาน กพ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

การรับสมัครสอบงานราชการ
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบงานราชการ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน – 4 ตุลาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://diw.thaijobjob.com/

ช่วงนี้มีงานราชการเปิดสอบเยอะ ให้ผู้ที่สนใจสมัครงานราชการ เตรียมความพร้อมในการสอบทุกครั้งๆ ผลจะได้ออกมาดีตามที่คาดหมาย ทั้งนี้ขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในการสอบครั้งนี้นะคะ