กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครสอบงานราชการ หลายอัตรา!

0
4184
views
งานราชการ

ประกาศกรมเจ้าท่า เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ ประจำปี 2561 จำนวน 11 อัตรา รายละเอียดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครงานราชการ

1.งานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

จำนวน 1 อัตรา

เงินเดือน 11,500-12,650 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) หรทอคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

-เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับ ปวส ของ กพ

 

2.งานราชการ ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน

จำนวน 1 อัตรา

เงินเดือน 11,500-12,650 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) หรทอคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

-เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับ ปวส ของ กพ

 

3.งานราชการ ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

จำนวน 2 อัตรา

เงินเดือน 11,500-12,650 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) หรทอคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

-เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับ ปวส ของ กพ

 

4.งานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ (ด้านการควบคุมการจราจรทางน้ำ)

จำนวน 2 อัตรา

เงินเดือน 15,000-16,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

-ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา

-เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตตรีขึ้นไป ของ กพ

 

5.งานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ (ด้านพาณิชยนาวี)

จำนวน 2 อัตรา

เงินเดือน 15,000-16,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

-ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาที่กำหนด

-เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของ กพ

 

6.งานราชการ ตำแหน่ง นักอุทกวิทยาปฏิบัติการ

จำนวน 1 อัตรา

เงินเดือน 15,000-16,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

-ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาที่กำหนด

-เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของ กพ

 

7.งานราชการ ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ

จำนวน 1 อัตรา

เงินเดือน 17,500-19,250 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

-ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์

-เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาโทขึ้นไป ของ กพ

 

8.งานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ

จำนวน 1 อัตรา

เงินเดือน 17,500-19,250 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

-ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาที่กำหนด

– เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาโทขึ้นไป ของ กพ

 

การรับสมัครงานราชการ

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบงานราชการ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2560-8 มกราคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://www.md.go.th รายละเอียดการรับสมัครคลิก:ไฟล์แนบ