กรมสรรพสามิต รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป (รับวุฒิ ปวช./ปวท./ปวส./อนุปริญญา)

0
1887
views
สอบราชการ

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (รับวุฒิ ปวช./ปวท./ปวส./อนุปริญญา) รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครงานราชการ

1.งานราชการ ตำแหน่ง พนักงานสรรพสามิต

เงินเดือน 11,280 บาท

งานราชการ

 

2.งานราชการ ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน

เงินเดือน 11,280 บาท

งานราชการ

 

การรับสมัครงานราชการ

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครงานราชการ สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่หน่วยงานที่มีอัตราว่าง ตั้งแต่วันที่ 19 – 23 กุมภาพันธ์ 2561 ในเวลาราชการ โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด

รายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติม: ไฟล์แนบคลิก