กรมป่าไม้ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 16 อัตรา!

0
2273
views
งานราชการ

ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ จำนวน 16 อัตรา รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบงานราชการ

1.งานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ จำนวน 16 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000-16,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของ ก.พ. ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป
– ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขา วิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางวนศาสตร์

การรับสมัครสอบงานราชการ

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบงานราชการ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม – 17 เมษายน 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://forest.thaijobjob.com/