กรมการขนส่งทางบก รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป

0
5636
views
งานราชการ สอบราชการ

ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการขนส่ง (ด้านกฎหมาย) ตำแหน่งเจ้าพนักงานขนส่ง และตำแหน่งนายช่างตรวจสภาพรถ (สังกัดราชการบริหารส่วนกลาง จำนวน 4 อัตรา รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครงานราชการ

1.งานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการขนส่ง (ด้านกฎหมาย)

จำนวน 1 ตำแหน่ง

อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชานิติศาสตร์

 

2.งานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานขนส่ง

จำนวน 2 อัตรา

อัตราค่าตอบแทน 13,800 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในทางใดทางหนึ่ง ดังนี้ ทางพณิชยการ,ทางบริหารธุรกิจ,ทางการบัญชี,ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

3.งานราชการ ตำแหน่ง นายช่างตรวจสภาพรถ

จำนวน 1 อัตรา

อัตราค่าตอบแทน 13,800 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: ได้รับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ดังนี้ สาขาวิชาช่างยนต์,สาขาวิชาเครื่องกล,สาขาวิชาช่างเครื่องกล,สาขาวิชาช่างทางเทคนิคยานยนต์,สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล สาขางานเทคนิคยานยนต์

 

การรับสมัครงาน

ผู้ประสงค์จะสมัครงานราชการ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 14-23 พฤศจิกายน 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง สมัครได้ที่เว็บไซต์ https://dlt.thaijobjob.com/